Bestyrelse

Pr. 1/1-2016 blev Ungdomsskolen en del af UNGvesthimmerland, i den forbindelse har vi dannet fælles bestyrelse.

 
 

BESTYRELSEN I UNGVESTHIMMERLAND

FOR SKOLEÅRET 2017-2018


 
Den 8. august afholdte UNGvesthimmerland opstillingsmøde til bestyrelsen. Nedenstående blev opstillet.
Efter høringsfristen - hvor der ikke blev givet indsigelser - ser bestyrelsen således ud. Der vil ske konstituering på det førstkommende møde den 25. september. 

 
10. Klassecentret Vesthimmerland:
Lone Hosbond Poulsen - opstillet for 2 år

Ungdomsskolen:
Ole B. Sørensen - opstillet for 2 år
Ole Petersen - opstillet for 1 år
suppleant - Casper Tang Wigh - opstillet for 1 år
 
- Stefanie Thijssen (Medarbejderrepræsentant)
- Lars Qvist Brøner (Medarbejderrepræsentant)
- Niels Kristian G. Nielsen (Medarbejderrepræsentant)

 
- Elevrepræsentant 10. klasseCenter Vesthimmerland
- Elevrepræsentant Ungerådet
- Elevrepræsentant Ungdomsskolen 

 
- Theresa Berg (Repræsentant for byrådet)
- Dan Skovgaard (Repræsentant for erhvervslivet)
- Knud Erik Segerstrøm (Repræsentant for ungdomsuddannelserne)
- Carsten Poulsen (Repræsentant for ungdomsuddannelserne)

 
- Erik K. Pedersen (Lederrepræsentant)
- Henriette Quist (Lederrepræsentant)
- Morten Birk Petersen (Lederrepræsentant)

 

 
I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) § 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsens sammensætning, jvf. samme lovs § 7 stk. 1 og 2.
Herefter fastsættes følgende VEDTÆGT for Vesthimmerlands kommunale Ungdomsskole.
I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) nedsætter Vesthimmerlands Kommune en ungdomsskolebestyrelse.